• Banner Receptie
  • Banner Skelters
  • Banner Blokhutten
  • Banner Speeltuin
  • Banner Plaatsen
  • Banner C62

De camping is gesloten tot 1 april 2021. Wij hopen u dan weer te mogen begroeten.

Kampeer reglement

Camping het Groene Bos is een handelsnaam van Camping het Polderbos B.V. Camping Het Polderbos B.V. is aangesloten bij de RECRON en hanteert de RECRON-voorwaarden, deze zijn verkrijgbaar bij de ondernemer. Op al met onze gesloten overeenkomsten zijn deze RECRON-voorwaarden van toepassing. Verder hanteert de ondernemer dit kampeerreglement. De ondernemer is bevoegd bij het niet correct nakomen van de RECRON-voorwaarden en/of het kampeerreglement de toegang tot het terrein te verbieden dan wel verder verblijf te ontzeggen zonder recht op restitutie.

KGC